Privacybeleid

Privacybeleid

Inleiding

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website en alle diensten van Pan Branding (hierna: “het Ontwerpbureau”). Het Ontwerpbureau is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en wil u informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Het Ontwerpbureau verzamelt verschillende soorten persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u gebruikt:

  • Contactgegevens: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
  • Financiële gegevens: Bankrekeningnummer, betaalgegevens.
  • Technische gegevens: IP-adres, browsertype, besturingssysteem.
  • Gebruikersgegevens: Gegevens over uw gebruik van onze website en diensten.
  • Communicatiegegevens: Inhoud van uw e-mails, chatberichten en andere vormen van communicatie met het Ontwerpbureau.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Het Ontwerpbureau gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van uw opdrachten: Het Ontwerpbureau gebruikt uw persoonsgegevens om uw opdrachten te kunnen uitvoeren, zoals het ontwerpen van websites, logo’s of andere materialen.
  • Het verstrekken van informatie en diensten: Het Ontwerpbureau gebruikt uw persoonsgegevens om u te informeren over onze diensten, om u nieuwsbrieven te sturen en om u te helpen met uw vragen.
  • Het verbeteren van onze diensten: Het Ontwerpbureau gebruikt uw persoonsgegevens om onze website en diensten te verbeteren en om uw gebruikservaring te optimaliseren.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen: Het Ontwerpbureau is verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de overheid wanneer dit wettelijk verplicht is.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Het Ontwerpbureau deelt uw persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdrachten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Het Ontwerpbureau verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Het Ontwerpbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De bewaartermijn kan per type persoonsgegevens verschillen. Wij hanteren de wettelijk vastgestelde bewaartermijn van 15 jaar.  

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken in de verwerking. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor vragen over dit Privacybeleid of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het Ontwerpbureau via hello@panbranding.nl of [06 31 74 56 74].

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Het Ontwerpbureau kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Wij adviseren u om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen.

 

Strategisch ontwerpbureau Pan Branding voor het ontwikkeling van merkidentiteit en visuele identiteiten.

Strategisch merkbouwer die vanuit haar studio in de mooie Betuwe ontwerpt met oog op positieve verandering.

Duurzaam ondernemen, Maatschappelijk & Sociaal, Mens & Gezondheid en de Energietransitie zijn de vier hoofdthema’s waar de focus op ligt bij projecten.